Kategorier
Företagande

Varför behöver man en språkutbildning?

En språkutbildning kan vara avgörande för att nå sina mål och krävs ofta, både i fritiden och på arbetsplatsen. Många företag erbjuder sina anställda svenskakurser för att säkerställa kommunikationen i arbetslivet.

Det finns flera anledningar till varför man kan vilja eller behöva genomgå en språkutbildning. En av de mindre trevliga anledningarna är att grundskolor och gymnasieskolor inte alltid lyckas uppfylla sina mål. Detta framgår tydligt i den Pisaundersökning som genomförs vart tredje år. Andelen elever som når målen i läsförståelse minskar.

För vissa kan det helt enkelt vara en fritidsaktivitet att lära sig ett nytt språk. Det är alltid roligt att kunna tala det lokala språket när man är utomlands. Dessutom kan det finnas en tanke om att bosätta sig på varmare breddgrader efter pensionen.

Språkutbildning för rekrytering av utländsk personal

En tredje anledning till att en språkutbildning behövs är när företag har eller vill anställa personer med specifik kompetens som efterfrågas. Ibland måste man rekrytera från utlandet av den anledningen. Då får man acceptera bristande kunskaper i svenska.

Vissa företag väljer att ha all intern kommunikation på engelska när detta inträffar. För andra fungerar inte detta lika bra, särskilt om de anställda behöver kunna kommunicera på svenska med kunder och leverantörer. I dessa fall blir en svenskakurs den självklara lösningen för att förbättra språkkunskaperna. Arbetsgivaren kan betala för kursen, och den kan hållas antingen under eller utanför ordinarie arbetstid på företag såsom Upgrades. För den anställde blir detta också en fördel som definitivt kommer att vägas in vid valet av att acceptera ett anställningserbjudande.