Kategorier
Besiktning

Besiktningsman i Stockholm vid köp av fastighet

Om en privatperson eller ett företag står i begrepp att köpa en fastighet, är det klokt att låta en utbildad besiktningsman i Stockholm inspektera fastigheten.

Att köpa en fastighet utan att göra en ordentlig inspektion är som att köpa “grisen i säcken”. Men en sådan undersökning måste utföras av en utbildad och certifierad besiktningsman för att den genomförda inspektionen ska kunna tjäna som bevis vid en eventuell kommande rättslig tvist.

I vilka sammanhang har man nytta av en besiktningsman? Den privatperson som tänker köpa en villa bör göra en undersökning av villan innan köpekontraktet skrivs under och köpeskillingen erläggs. Med andra ord en överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannens uppgift är att klarlägga om det finns några uppenbara fel i huset. 

Vad händer om en besiktningsman finner fel i ett tänkt köpobjekt? En köpare kan välja att dra sig ur affären utan att det kostar något. Parterna kan också komma överens om att befintliga fel ska åtgärdas på säljarens bekostnad. Ett annat alternativ är att köpeskillingen för huset reduceras. 

Besiktningsman i Stockholm och dolda fel

Din familj har växt och du vill gärna köpa en större villa i utkanten av Stockholm. Villan får gärna vara av äldre datum och ha renoveringsbehov. Du har dock vare sig tid eller kunnande för att själv utföra arbetet med modernisering och ombyggnad. Nu har familjen funnit sitt drömhus men vad behöver åtgärdas för att göra villan beboelig?

Innan du och din fru skriver under köpekontraktet anlitar du en besiktningsman för att lista de åtgärder som måste vidtas och vilka direkta felaktigheter som kan finnas. Besiktningsmannen upprättar ett protokoll som du bland annat kan använda för att ta in offert från ett byggföretag. 

Vi förflyttar oss i tiden och ni har bott i villan i tre år. I badrummet dyker det upp dålig lukt och i väggbeklädnaden finns bubblor. Det är uppenbart att det finns fuktskador i väggen och det felet finns inte angivet i besiktningsmannens protokoll. Alltså har det funnits ett dolt fel i huset. Istället för att inleda en rättslig process kommer du överens med säljaren att den senare ska bekosta reparationen av badrummet.