Kategorier
Säkerhet

Ansulex släcksystemet ger säkrare storkök

Genom att installera Ansulex släcksystem i storkök är ni proaktiva i att förebygga och minimera riskerna för allvarliga bränder och konsekvenserna av sådana.

Ansulex är ett automatiskt släcksystem som används för att släcka bränder orsakade av fetter och oljor, vilka är vanligt förekommande i köksmiljöer. Systemet används främst i kommersiella kök, alltså i restaurangkök och andra storkök, för att snabbt och effektivt släcka bränder.

Ansulex släcksystem används i storkök och restaurangkök i hela världen. Systemet kan aktiveras både manuellt och automatiskt, och är enkelt att använda. Vid aktivering sprutar det ut ett kemikaliebaserat släckmedel på brandhärden, vilket effektivt kväver och kyler ner branden.

Släckmedlet förenar sig med det brinnande fettet och ett skumlager hindrar spridning av branden. Forskning visar på systemets effektivitet och snabbhet när det kommer till släckning, vilket gör det till ett pålitligt och säkert val för alla kommersiella kök.

Installation och underhåll av Ansulex släcksystem

Ansulex släcksystem kan anpassas efter utformningen av köket – både vad avser kökets storlek, planlösning och vilken typ av utrustning som finns i det. En annan fördel är att medlet, trots att det är kemikaliebaserat, är miljövänligt och även oskadligt för människor. Dessutom är det lätt att städa upp i köket efter att systemet använts.

Att ta steget att installera ett automatiserat släcksystem kan vara viktigt för att skydda liv och egendom. Det finns ofta utrustning för stora kommersiella värden i ett restaurangkök. Naturligtvis vill ni se till att ha ett bra skydd mot brand enbart av denna anledning. Men det är också så att i ett brandskadat kök kan ingen mat lagas och därmed blir det inga inkomster. Det är därför av största vikt att ha ett släcksystem som minimerar skadorna vid en eventuell brand.

Om ni väljer att installera Ansulex släcksystem så är det också viktigt att se till att service och underhåll sköts ordentligt. Ni vill inte upptäcka att systemet fallerar när det väl behövs. Låt därför firman som installerade systemet göra regelbundna kontroller. Då kan ni känna er försäkrade om att ert kök är skyddat mot brand på bästa sätt och att systemet kommer att ha en lång livslängd.