Kategorier
Utbildning

Utbildning i heta arbeten skapar trygghet

Heta arbeten är vanliga på många arbetsplatser. Det kan handla om svetsning eller lödning, eller andra arbeten som kan utgöra en brandfara vid utförande.

Heta arbeten är inte att leka med, och det är därför otroligt viktigt att alla som utför sådana arbetsmoment går en heta arbeten-utbildning. Det är inte svårt att gå en sådan kurs, och den är tillgänglig för alla. Det är en utbildning som behöver utföras fysiskt på plats, eftersom det är ett arbete som kräver praktisk vägledning. Efter avslutad kurs kan man få ett certifikat som bevisar att man kan sin sak.

Att ha ett sådant certifikat är nödvändigt vid ett jobb som inkluderar heta arbeten. Annars kommer försäkringsbolaget inte att hjälpa till när något går snett. Det innebär att kursen också måste vara godkänd enligt försäkringsbolagets standard. Med andra ord, det behöver vara riktigt hög kvalitet på kursen. Inte vem som helst kan hålla i en sådan kurs och erbjuda ett certifikat.

Utbildning av heta arbeten behöver uppdateras

Från och med 1 januari 2023 så började nya regler om vem som har rätt att utföra heta arbeten att gälla. Det vill säga, det kom nya regler om vilka certifikat som är giltiga. För att få utföra heta arbeten i Sverige så måste man ha ett certifikat som är utfärdat i Sverige. Tidigare så har även certifikat från andra nordiska länder varit giltiga, men det är inte längre så.

Om du redan har ett certifikat i heta arbeten som är utfärdat från ett annat nordiskt land innan 1 januari 2023 så kan ditt certifikat gälla fram till slutdatum, max 5 år. Men om du gått en utbildning i ett annat nordiskt land efter detta datum, så behöver du också ett giltigt certifikat som är utfärdat i Sverige för att få utföra sådana arbeten här i Sverige.