Kategorier
Flytt

Företagsflytt – professionell hjälp är ett måste 

Att flytta som privatperson kommer att ställa stora krav på planering av både logistik och ren administration. Ju bättre du planerar, desto enklare kommer din flytt att bli – och i många fall kan man som privatperson också på egen hand, och relativt smidigt, klara av att flytta ett bohag. Vissa typer av flyttar kräver emellertid professionell hjälp och ett typexempel på en sådan handlar om en företagsflytt. 

Det finns en massa saker som talar som starka argument till varför du bör ta professionell hjälp med en företagsflytt snarare än att exempelvis låta dina anställda vara med och sköta den. I synnerhet är detta giltigt om man ser till större flyttar och hos företag med fler anställda. Vi tittar närmare på några punkter som visar på varför en företagsflytt är speciell – och varför man bör ta hjälp med en sådan: 

  • Inventering. Hur många saker finns, hur pass många av alla inventarier ska följa med – och vad ska hända med de som inte ska flyttas? Det tar extremt lång tid att gå igenom alla inventarier, lista upp dessa och samtidigt också räkna på hur de ska packas. Dessutom så handlar det också om en massa känsliga saker som maskiner, datorer och annan apparatur – något som dels kräver rätt packning och emballage, och som dels kan kräva separata transporter. 
  • Transport. Hur många lastbilar kommer att behövas – och hur lång tid tar det att åka mellan de olika lokalerna? Det är en avgörande fråga för en företagsflytt – och ett misslyckande kan definitivt komma att påverka vår nästa punkt. 
  • Tidspress. Flyttar du privat så har du också en viss tidspress på dig, men ett misslyckande blir inte en ren och skär katastrof. Ett misslyckande gällande tidsplanen för en företagsflytt kan däremot innebära just detta. Ser man till det viktigaste i samband med att man ska byta lokaler som företag så är det en sömlös övergång mellan två olika arbetsplatser. Optimalt är att de anställda direkt ska kunna komma igång med sitt arbete – men med skillnaden att det sker på en ny arbetsplats. Misslyckas man så kommer det att kosta pengar – och ju längre tid en företagsflytt tar, desto högre blir också kostnaden. Därför är det också viktigt att inse att det är ett projekt som kräver proffs.